Elementor #14

Studentesimposium vir Sosiale en Geesteswetenskappe 2021

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) bied met trots die derde Studentesimposium vir die Sosiale en Geesteswetenskappe aan van  10-12 November 2021. Nagraadse studente van reg oor Suid-Afrika word genooi om hul navorsingswerk in Afrikaans in die vorm van ʼn referaat of plakkaat by die simposium aan te bied.

Die Akademie bring vanjaar Jakarandastad gasvryheid na die huis van elke simposiumganger. Die 2021 simposium sal weer aanlyn aangebied word. Deelnemers sal per video hul referaat lewer vir die gehoor. Die gehoor kan vrae stel na die afloop van die referaat deur hul virtuele hand op te steek of vrae kan in die gesprekshoekie skriftelik weergegee word.

Sodra die program gefinaliseer is, sal dit hier beskikbaar wees. 

Besigtig die simposiumboekie, met al die deelnemers se referaatopsommings en CVs hier sodra die registrasieproses afgehandel is. 

Waar?
Aanlyn, via Zoom. Registreer as bywoner of deelnemer om die skakel te ontvang.

Wanneer?
10-12 November 

Sluitingsdatums?
Deelnemer aansoeke: 13 Augustus –  25 Oktober 2021
Simposiumbywoners: 1  November 2021

Vakgebiede

Antieke tale en kulture
Bestuurswetenskape
Drama
Etiek
Filosofie
Geografie
Geskiedenis
Joernalistiek
Inligtingswetenskap
Internasionale studies
Kommunikasiestudies
Kriminologie
Kuns
Maatskaplike werk
Menslike hulpbronbestuur
Moderne tale

Musiek
Omgewingstudies
Opvoedkunde 
Oudiologie
Owerheidstudies
Politieke wetenskappe
Regte
Sielkunde
Sosiale antropologie
Sosiologie
Spraakterapie
Visuele kuns

Indien jy nie jou vakgebied hier sien nie, tree gerus in verbinding met ons by kontak@studentesimposium.co.za. 

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die oogmerke van die Akademie as multidissiplinêre organisasie is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans, primêr binne Suid-Afrika. Dit sluit die lewering van diens aan die totale samelewing in wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien. Die Akademie streef na uitnemendheid, billikheid, en hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes. Sien die Akademie se webtuiste vir meer.