Deelnemer

Kliek hier om die voorgeskrewe formaat vir u aansoek af te laai.

Indien u belangstellendes wil nooi na die simposium, moet hulle asb. die ‘Woon by’ vorm voltooi.

‘n Nieterugbetaalbare registrasiefooi van R150 per deelnemer word gehef. Betalings kan gemaak word aan:
 
Rekeninghouer: SA Akademie vir Wetenskap & Kuns 
ABSA, Brooklyn – Takkode: 632-005 
Tjekrekeningnr: 610 810 004 
Verwysing: SOSGW, jou voorletters en van (bv. SOSGW PNel)
 
 

Kliek hier om die voorgeskrewe formaat vir u aansoek af te laai.

'n Nieterugbetaalbare registrasiefooi van R150 per deelnemer word gehef. Betalings kan gemaak word aan:

Rekeninghouer: SA Akademie vir Wetenskap & Kuns
ABSA, Brooklyn - Takkode: 632-005
Tjekrekeningnr: 610 810 004
Verwysing: SOSGW, jou voorletters en van (bv. SOSGW PNel)